Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva TJ SOKOL Cítov

6. 2. 2013

Výroční zpráva Tělovýchovné jednoty Sokol Cítov.

Vážení členové, pozvaní hosté a příznivci klubu, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblížit činnost v roce 2012.

Naše tělovýchovné jednotě v roce 2012 měla 122 členů, z toho bylo 15 členů přípravky, 22 členů z řad žáků, 6 členů v dorosteneckém věku, 21 členů mužstva mužů, 20 členů staré gardy, 21 řadových členů, 12 členů výboru a také 5 členů stolního tenisu, které naše tělovýchovná jednota zastřešuje.

Minulý rok byl již od začátku hodně hektický, měli jsme před sebou mnoho úkolů a také došlo k převratnému kroku ze strany fotbalové asociace České republiky, kdy na své valné hromadě odsouhlasila nový způsob členské evidence a také přistoupila na opětovné zavedení členských příspěvků, který jednotlivý člen platí na svaz. Znamenalo to přihlásit hráče všech našich mužstev, ale i veškeré funkcionáře a zprostředkovat zaplacení členského příspěvku. Bez vyřízení této administrativy by nemohla naše mužstva pokračovat v okresních fotbalových soutěžích.

První akcí, kromě již zahájené zimní přípravy mužstva přípravky a žáků bylo svolání a zorganizování valné hromady, která proběhla 21.1.2012 a zúčastnilo se ji 40 členů a 6 hostů. Další plánovanou akcí měl být sportovní ples, který se ale z technicko- organizačních důvodů v loňském roce neuskutečnil.

První sportovní aktivity na našem hřišti přišly v měsíci únoru, kdy se začalo trénovat a začátkem března naše mužstvo mužů vstoupilo do jarní části zápasy Českého poháru. Oficiálním datem zahájení mistrovských soutěží byl pak 24. březen, kdy začala jarní část soutěží. Dokončení sezóny se pak datovalo k 16. červnu. Tento den se odehrály poslední zápasy v soutěžním ročníku 2011-2012. Jak si vedli naše mužstva, se dozvíte z jednotlivých dílčích zpráv, které budou následovat. Po ukončení sezóny se zorganizovala rozlučková oslava, která definitivně završila tento soutěžní fotbalový ročník.

Dalším důležitým milníkem v loňském roce bylo rozhodnutí Obce Cítov, že proběhne plánovaná rekonstrukce hrací plochy hlavního hřiště. To pro nás znamenalo dodělat a přizpůsobit vedlejší tréninkové hřiště tak, aby bylo způsobilé ke konání mistrovských utkání v následujícím soutěžním ročníku 2012-2013.

To se z velké části povedlo a nová fotbalová sezóna začala poslední srpnový víkend. 25. srpna jsme vstoupily do mistrovských zápasů. Domácí zápasy se hrály na vedlejším, okresním fotbalovým svazem schváleném hřišti. Všechny naše mužstva se od začátku nového ročníku pustila do boje o body a snažily se urvat co nejvíce vítězství. Průběh podzimní části tomu nasvědčoval a připsali jsme si řadu vítězství. Byly i zápasy, kde se k nám štěstí obrátilo zády a též zápasy, na které jsme současnou kvalitou mužstev nestačili. Poslední kolo nové sezóny připadlo na 17. listopadu, kdy jsme odehrály poslední zápasy a rozloučily se s podzimní částí sezony a vlastě s celým rokem 2012.

 

Kromě hlavní náplně klubu, zajištění sportovního vyžití členů od nejmenších až po starší generace probíhali přes celý rok i aktivity spojené s údržbou obecního sportovního areálu. V průběhu března byla opravena po zimě strhnutá síť za brankou u tenistů, dále se pracovalo na renovaci malých branek pro přípravku, včetně nových sítí. V měsících duben a květen se podařilo rozšířit záchytné sítě směrem od Donnerů k tenistům a to vztyčením tří sloupů a následným natažením nové sítě. Koncem dubna jsme se podíleli na přípravě zajištění čarodějnic a hlavně na úklidu po čarodějnicích. Další akcí, kterou jsme aktivně podpořili, byl dětský den, kde jsme zajišťovali některé soutěže a kiosek. O prázdninách v měsíci červenci a srpnu, když už bylo jasné, že dojde k rekonstrukci travnaté plochy hlavního hřiště, jsme se pustili do úpravy tréninkového hřiště tak, aby splňovalo podmínky pro mistrovské zápasy. Došlo k přemístění fotbalových střídaček, dovybudování závěsného systému pro brankové sítě, úprava terénu před brankou. Po prázdninách v měsíci záři jsme připravili hlavní hřiště na příjezd firmy, která 1.10.2012 začala s rekonstrukcí plochy hlavního hřiště. Došlo k vykopání a odvozu branek, přemístění laviček a odvozu betonu. Těsně před rekonstrukcí byla zlikvidovaná také zámková dlažba. Další činnosti, které TJ Sokol zajišťuje je sekání trávy, závlaha travnatých ploch a příprava hřiště před samotným mistrovským utkáním. To se provádí v průběhu celé fotbalové sezóny dle potřeby. Na těchto aktivitách se odpracovalo celkem 336 brigádnických hodin (podrobná evidence je k nahlédnutí ve zprávě „brigádnická činnost – rok 2012).

Co nás čeká v tomto roce: V měsíci únoru sportovní ples, k jeho uspořádání budeme potřebovat aktivní pomoc členů. V měsíci březnu naše mužstvo mužů sehraje soutěžní utkání Českého poháru, přípravka a žáci pokračují v zimní přípravě. Na přelomu března a dubna začíná jarní část soutěží, kde doufáme, že budeme dále důstojně reprezentovat náš Sokol Cítov a tím i naší obec. Pak nás čeká spolupráce s obcí při organizování čarodějnic a dětského dne. Po ukončení sezony 2012-2013 bychom chtěli zorganizovat fotbalový turnaj. Dále v polovině roku přihlášení našich mužstev do nového fotbalového ročníku 2013-2014 a odehrání podzimní části tohoto ročníku. Mimo sportovní aktivity nás též čeká práce na dokončení rekonstrukce hřiště. Musíme vybudovat nové fotbalové střídačky, opravit a usadit branky. Též sítě za brankou si žádají pozornost a nové uchycení. Dále připravujeme obnovu našeho skladu dresů a vybavení. Mimo tyto akce nás čeká běžná údržba hřiště – sekání, zalévání, příprava hřiště před mistrovským zápasem.

Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Cítov, bez jejíž pomoci se klub neobejde a dalším sponzorům, kteří v loňském roce přispěli na zajištění chodu klubu.       

 

Děkuji za pozornost.